Celgene osallistuu ainutlaatuiseen FinnGen-tutkimukseen

20.12.2017   |   20:46 GMT+0100

Lääkekehitysyhtiö Celgene on yksi laajan FinnGen-tutkimuksen kumppaneista. Tutkimuksessa perimästä saatava tieto eli genomitieto yhdistetään kansallisissa terveydenhuollon rekistereissä olevaan digitaaliseen tietoon. FinnGen-tutkimuksessa hyödynnetään suomalaisten biopankkien keräämiä verinäytteitä, ja tavoitteena on analysoida jopa 500 000 näytettä. Tutkimuksen tavoitteena on ymmärtää entistä paremmin sairauksien syitä ja hoitoa. Tutkimushankkeen arvioidaan kestävän kuusi vuotta, ja sen budjetti on lähes 60 miljoonaa euroa.

– FinnGen on ainutlaatuinen tietovaranto geneettistä informaatiota ja terveystietoja. Se muodostaa arvokkaan aineiston, jonka avulla voidaan tunnistaa kehitettäväksi uusia lääkeaihioita sekä validoida tunnettuja lääkkeiden vaikutuskohteita 500 000 eurooppalaisesta henkilöstä saatavilla geneettisillä tiedoilla. Lisäksi aineiston avulla voidaan toteuttaa luotettavia turvallisuus- ja tarkkuusarvioita sekä liitännäistutkimuksia, kertoo lääketieteellinen johtaja Cecilia Young Celgene Nordic -yrityksestä.

Celgenen tavoitteena on parantaa potilaiden elämänlaatua viemällä tutkimus- ja kehitystoimintaa uusille alueille ja varmistaa, että tehokkaat hoidot ovat potilaiden saatavilla. Yhtiön tutkimuksen pääpaino on henkeä uhkaavissa tai toimintakykyä rajoittavissa sairauksissa.

Suomen 5,5 miljoonaa asukasta jakavat ainutlaatuisen geeniperimän, mikä antaa tutkijoille erinomaisia innovaatiomahdollisuuksia.

– FinnGen on ainutlaatuinen, systemaattinen ja laajentuva tutkimusaineisto. Hankkeen tuloksia voidaan vertailla ja yhdistää muiden kasvavien aineistojen kanssa, joita saadaan muun muassa muista pohjoiseurooppalaisista biopankeista. FinnGen voi myös luoda pohjan genetiikkaan perustuvaan ja fenotyyppipohjaiseen varhaisen vaiheen kliiniseen tutkimukseen, sanoo Young.

Lähes 40 % liikevaihdosta tutkimukseen ja kehitykseen

Vuodesta 2007 alkaen Suomessa toiminut Celgene on sitoutunut investoimaan Suomeen ja muihin Pohjoismaihin. Yhtiö uudelleeninvestoi lähes 40 prosenttia vuosittaisesta liikevaihdostaan tutkimukseen ja kehitykseen. Luku on kaksinkertainen alan keskimääräiseen panostukseen verrattuna.

labs in Boudry, Switzerland

Yhdessä muiden FinnGen-tutkimukseen osallistuvien kumppaneiden kanssa Celgene mahdollistaa näytteiden ja tiedon keräämisen tehostamisen sekä näytteiden päivittämisen genomitietoon.

– FinnGen-projektin kautta löydämme todennäköisesti uusia kumppanuuksia. Kerättävästä aineistosta sekä sen seurantatiedoista voi tulla yksi maailman parhaista tietovarannoista, painottaa Young.

Kaikilla suomalaisilla, sekä terveillä että sairauksista kärsivillä, on mahdollisuus osallistua tähän ainutlaatuiseen terveysalan tutkimukseen.

– Tutkimus parantaa geneettisen riskianalyysin tarkkuutta kroonisissa sairauksissa sekä farmakogeneettistä ennustettavuutta. Uskon, että kymmenen vuoden kuluessa tutkimuksen tulokset voivat vaikuttaa oleellisesti terveydenhuollon ratkaisuihin, Young toteaa.

FinnGen-tutkimus

FinnGen-tutkimus on sekä aiheeltaan että laajuudeltaan ainutlaatuinen maailmanlaajuinen tutkimusprojekti. Projektin tavoitteena on parantaa ihmisten terveyttä geenitutkimuksen avulla, ymmärtää entistä paremmin sairauksien syitä ja löytää uusia ja entistä yksilöllisempiä hoitomuotoja.

FinnGen-hankkeeseen osallistuvat tahot tekevät poikkeuksellisen laajaa ja avointa yhteistyötä, jotta hankkeen läpinäkyvyys, tietoturva ja omistajuus varmistetaan. FinnGen-hanketta koordinoivat Helsingin yliopiston sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin tutkijat. Tutkimuksessa on mukana myös biopankkeja ja tutkimusorganisaatioita sekä rahoittajina Tekes ja seitsemän kansainvälistä lääkeyritystä.

Lisätietoja www.finngen.fi