Alihankkijat

Celgene parantaa potilaiden elämänlaatua ympäri maailman ja toivottaa tervetulleeksi kaikki mahdolliset alihankkijat, jotka voivat täyttää organisaatiomme vaatimukset kilpailupohjalta tuottamalla lisäarvoa tuotteillemme ja palveluillemme.

Innovaatiot ovat keskeinen tekijä Celgenen menestyksen taustalla. Edellytämme, että alihankkijamme toimittavat innovatiivisia ja kestäviä ratkaisuja asianmukaisesti ja tiukkoja eettisiä periaatteita noudattaen. Celgenen alihankkijoiden tulee noudattaa oikeudenmukaisia liiketoimintakäytäntöjä.

Celgenen hankinnoissa noudatetaan strategista hankintaprosessia parhaiden alihankkijoiden tunnistamiseksi. Sisäiset tiimimme varmistavat parhaan mahdollisen arvon laadun, kulujen, palvelun ja toimitusten osalta.

1. E-sourcing

Celgenen strategiseen hankintaprosessiin kuuluu se, että haluamme käyttää parhaita käytäntöjä ja menetelmiä. Käytämme ensisijaisesti e-hankintaa (e-sourcing) alihankkijoiden kanssa toimiessamme.

Mitä tämä tarkoittaa alihankkijoiden kannalta?

• Yksinkertainen projektinjohto
• Nopeuttaa prosessia ostosykliä lyhentämällä
• Säilyttää prosessin läpinäkyvyyden
• Auttaa meitä varmistamaan johdonmukaisen maailmanlaajuisen prosessin
• Auttaa meitä arvioimaan olennaisia liiketoimintakriteereitä, ei vain kustannuksia

2. Etiikka

Celgenen etiikan filosofia perustuu yrityksen ydinarvoihin ja toimintatapoihin. Odotamme, että henkilöstö ja alihankkijat noudattavat Celgenen liiketoiminnan eettisiä periaatteita. Päätöksemme tehdään liiketoiminnallisin perustein, ei henkilökohtaisten etujen tai mielipiteiden perusteella.

Celgene Corporationiin sovelletaan ja sitä johdetaan yhdysvaltalaisten ja kansainvälisten lahjonnan vastaisten lakien mukaisesti.

3. Kestävä kehitys

Celgene Corporation pyrkii toimimaan turvallisessa, terveellisessä ja ympäristöä säästävässä ympäristössä. Edellytämme, että myös alihankkijamme toimivat niin ja minimoivat liiketoimintansa ympäristövaikutukset. Alihankkijoidemme on edistettävä ympäristöystävällisiä ja kestävä kehityksen mukaisia liiketoimintatapoja. Tätä varten niiden tulee yhdistää ympäristöä säästäviä hankkeita osaksi päivittäistä toimintaansa.