Globaalia Terveyttä Edistävät Kumppanuudet

Yhteistyö innovatiivisten lääketieteellisten ratkaisujen löytämiseksi kehitysmaille

Me Celgenessä katsomme, että potilailla tulee heidän asuinpaikastaan tai taloudellisista resursseistaan riippumatta olla mahdollisuus hyötyä sairauksien ennaltaehkäisyn, diagnosoinnin ja hoidon edistymisestä. Celgene Global Health (CGH) tekee yhteistyötä kumppanien kanssa ympäri maailman löytääkseen innovatiivisia ratkaisuja kehitysmaiden kohtaamiin hoitohaasteisiin. CGH perustettiin vuonna 2009, ja se pyrkii ensisijaisesti löytämään innovatiivisia ratkaisuja kehitysmaiden hoitohaasteisiin. Työ pohjautuu käsityksemme siitä, että innovatiiviset hoidot ja kumppanuus sairaanhoidon alalla ovat tärkeä osa pitkän aikavälin kehitystä ja hyvinvointia ympäri maailman.

Celgenen salkussa on yli 400 000:a eri alustoille tarkoitettua kemiallista valmistetta, jotka soveltuvat esimerkiksi immunomodulaatioon, solujen estoon sekä solu- ja kudosterapioihin. Alustoilla on sovelluksia, joilla voidaan mahdollisesti hoitaa kehitysmaissa esiintyviä laiminlyötyjä sairauksia (DDW, Diseases of the Developing World). Niitä ovat esimerkiksi:

  • Viskeraalinen leishmaniaasi (VL)
  • Unitauti tai HAT (Human African Trypanosomiasis)
  • Chagasin tauti
  • Malaria
  • Elefantiaasi (lymfaattinen filariaasi)
  • Tuberkuloosi
  • Verenvuotokuumeet
  • Influenssa
  • HIV
  • Kaposin sarkooma

Nämä sairaudet vaikuttavat maailman köyhimpiin ihmisiin. CGH tekee yhteistyötä Product Development Partnerships (PDP) -kumppanien, eri puolilla maailmaa toimivien akateemisten laitosten, kansalaisjärjestöjen (NGO:t), julkisten/yksityisten rahoituselinten, sopimustutkimusorganisaatioiden (CRO:t) ja muiden lääkealan organisaatioiden kanssa arvioidakseen kehittämiensä kemiallisten aineiden vaikutuksia laiminlyötyjen sairauksien hoitoon. CGH:llä on käynnissä lukuisia ohjelmia, jotka ovat eri kehitysvaiheissa. Ne ulottuvat seulonnasta aina johtolankamolekyylien optimointeihin ja kliinisiin eläinkoetutkimuksiin. Näin CGH pyrkii tutkimaan ja kehittämään salkkuaan itse kehittämillä valmisteillaan.

Yksi esimerkki on CGH ja Advinus Therapeutics Ltd:n välinen tutkimus- ja kehitysyhteistyö, joka keskittyy VL:n (viskeraalinen leishmaniaasi) hoitoihin. VL:ään sairastuu vuosittain noin 500 000 ihmistä, ja se on toiseksi yleisin loisista johtuva kuolinsyy maailmassa. Yhteistyön tarkoituksena on täyttää potilastarpeet, joita nykyiset hoidot eivät vielä täytä, ja hyödyntää kummankin organisaation kokemusta ja asiantuntemusta esimerkiksi analyyttisen kemian, lääkebiologian, seulonnan ja valmistelujen saralla. Kumppanuus osoittaa, että CGH ja Advinus ovat sitoutuneita kehittämään lääkkeitä laiminlyötyjen sairauksien hoitoon. CGH tukee myös terveydenhuoltojärjestelmän infrastruktuurin ja kapasiteetin parantamista sekä paikallisia lääketieteen asiantuntijoita turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden saatavuuden lisäämiseksi. Osana pyrkimystään asettaa potilasturvallisuus keskiöön CGH tutkii nyt malleja, joilla voidaan parantaa kehitysmaiden nykyisten sairaanhoitojärjestelmien infrastruktuuria ja laajentaa turvallisten lääkkeiden saatavuutta.

Viime vuosina CGH on tehnyt yhteistyötä Indiana University School of Medicinen ja Keniassa sijaitsevan Moi University Teaching and Referral Hospitalin kanssa. Moi University School of Medicine, Moi Teaching and Referral Hospital ja pohjoisamerikkalaisten terveystutkimuskeskusten yhteenliittymä, jota johtaa Indianan yliopisto, ovat vuodesta 1989 asti tehneet yhteistyötä terveyspalvelujen tuottamiseksi, terveystutkimuksen toteuttamiseksi ja sairaanhoidon johtajien kehittämiseksi sekä Pohjois-Amerikassa että Afrikassa. Kumppanuuslaitoksia kutsutaan yhteisnimellä AMPATH (Academic Model Providing Access to Healthcare). Vuonna 2001 nämä kumppanit loivat ihmiskunnan historian tappavimman pandemian estämiseksi yhden Afrikan suurimmista, laajimmista ja tehokkaimmista HIV:n/AIDsin seurantajärjestelmistä. Nykyään Kenian terveysministeriön ja Yhdysvaltain hallituksen välinen kumppanuus ei enää keskity vain HIV:iin, vaan se pyrkii myös täyttämään tärkeitä perusterveydenhuollon, kroonisten sairauksien hoidon ja erikoissairaanhoidon tarpeita. CGH tukee AMPATH:n onkologiaohjelmia, jotka koskevat potilas-/lääketiedotusta, potilaiden hoitoa, apteekkien tietokantojen laajentamista ja apteekkien tukemista.

CGH tukee samankaltaista ohjelmaa myös yhdysvaltalaisessa Coloradon yliopistossa (University of Colorado, CU). Colorado School of Public Healthin (CSPH) johdolla CU:ssa toimiva Center for Global Health on luonut arvokkaita yhteyksiä moniin yliopistoihin ja klinikoihin, jotka sijaitsevat matalan tai keskitulotason maissa, kuten Perussa, Guatemalassa, Vietnamissa ja Indonesiassa. Yhteyksien ansiosta näiden kehitysmaiden hoitohenkilöstö voi saada stipendejä CU:n Anschutz Medical Campuksessa suoritettaviin globaalin terveyden opintoihin. Stipendien kesto vaihtelee kuukaudesta lukukauteen, ja niiden avulla lupaavat tutkijat voivat saada heille suunnattua ohjausta ja käytännön kokemusta, jota he eivät voi hankkia kotimaissaan. Steve Berman, Center for Global Healthin johtaja, sanoo: ”Lääketutkija voi saada asiantuntemusta bioinformatiikasta ja viedä osaamisensa mukanaan takaisin kotiin ja perehdyttää kotimaansa tutkijoita tärkeisiin yleisiin terveysongelmiin.” ”Celgene on toiminut todella sitoutuneesti, he ovat olleet mahtavia”, Berman sanoo. ”Sillä on suuri vaikutus ihmisiin, jotka voivat tulla tänne ja saada stipendin käyttöönsä.”

Lääkkeiden saatavuuden parantamistyö perustuu lujaan uskoon siitä, että julkisten ja yksityisten toimijoiden välinen kumppanuus, yhteistyö paikallisten asiantuntijoiden kanssa ja parhaiden toimintatapojen vaihtaminen ovat tehokkain tapa toimia.