Hoidot

Lääkkeemme edistävät sairauksien hoitoa. Lue lisää lääketarjonnastamme vierailemalla tuotteiden sivuilla tai lataamalla lisätietoa.

Valmisteyhteenveto & Pakkausseloste
ABRAXANE® (paklitakselia albumiiniin sidottuna nanopartikkelivalmistemuotona: nab-paklitakseli)

Valmisteyhteenveto & Pakkausseloste
IMNOVID® (pomalidomidi)

Valmisteyhteenveto & Pakkausseloste
REVLIMID® (lenalidomidi)

Valmisteyhteenveto & Pakkausseloste
THALIDOMIDE BMS (talidomidi)

Valmisteyhteenveto & Pakkausseloste
VIDAZA® (atsasitidiini)

Valmisteyhteenveto & Pakkausseloste