Riskien Minimointiohjelma

Tervetuloa Celgenen riskien minimointiohjelmien verkkosivustolle. Thalidomide Celgene™ (talidomidi)-, Revlimid® (lenalidomidi)- ja Imnovid® (pomalidomidi) -valmisteiden merkittävien riskien minimoimiseksi ja ehkäisemiseksi on laadittu riskien minimointiohjelmat, joista on sovittu toimivaltaisen kansallisen viranomaisen kanssa. Määräävien lääkärien on luettava ja ymmärrettävä kunkin ohjelman kaikki vaatimukset ennen näiden valmisteiden määräämistä.

Talidomidin, lenalidomidin tai pomalidomidin käytöllä raskauden aikana odotetaan olevan teratogeeninen vaikutus. Ohjelmien tarkoituksena on varmistaa, ettei yksikään sikiö altistu Thalidomide Celgene-, Revlimid- tai Imnovid-valmisteelle. Tämä tehdään varmistamalla, että terveydenhuollon ammattilaiset ja potilaat tiedostavat ja ymmärtävät teratogeenisuuden riskit täysin ennen hoidon aloittamista näillä valmisteilla.

Jos haluat lisätietoja jostakin Celgenen riskien minimointiohjelmasta, napsauta alla olevia nuolia:

 

Lisätietoja näistä valmisteista on valmisteyhteenvedoissa ja pakkausselosteissa osoitteessa www.ema.europa.eu.

Lisätietoja medinfo.finland@bms.com ja +358 9 2512 1244.