Monimuotoisuus

Celgene pyrkii luomaan osallistavan ja monimuotoisen toimintaympäristön. Tämä heijastuu yrityskulttuuriimme ja arvoihimme. Tiedostamme, että kulttuurimme ja arvomme yhdistävät meidät ja että arvostamalla jokaisen työntekijän osaamista, taustaa ja näkökulmaa voimme auttaa potilaita parhaiten.

Celgene on pohjimmaltaan yhtä kuin sen työntekijät. Henkilöstö koostuu monien eri alojen lahjakkaista osaajista, jotka työskentelevät tutkimuksessa ja kehityksessä, myynnissä ja markkinoinnissa, tuotannossa, henkilöstöhallinnossa sekä IT-, laki-, välineistö- ja talousasioiden parissa.

Niin erilaisia kuin kaikki nämä tehtävät ja niissä työskentelevät ihmiset ovatkin, heitä yhdistää sitoutuneisuus löytää, kehittää ja markkinoida lääkkeitä, jotka vaikuttavat merkittävästi miljoonien ihmisten elämään. Henkilöstömme haluaa haastaa nykytilan uudella tutkimuksella ja uusilla liiketoimintatavoilla.

Celgene pyrkii houkuttelemaan ja kehittämään monipuolisia osaajia ja pitämään heidät palveluksessaan voidakseen saavuttaa liiketoiminnassaan pysyvästi vahvoja tuloksia. Henkilöstömme heijastaa potilaidemme ja toimintaympäristöjemme monimuotoisuutta.

Yrityskulttuurissamme oletamme toisistamme aina parasta ja ymmärrämme erilaisten näkökantojen tärkeyden pyrkiessämme toimimaan parhaalla tavalla Celgenen ja potilaiden hyväksi. Arvostamme jokaisen työntekijän panosta, ja ymmärrämme, että elämänkokemukseen, kulttuuritaustaan, työhön ja elämäntyyliin liittyvät eroavaisuudet ovat yrityksellemme tärkeitä. Työntekijöitämme yhdistää ennen kaikkea sitoutuneisuus löytää, kehittää ja markkinoida elämänlaatua parantavia lääkkeitä, jotka vaikuttavat merkittävästi miljoonien ihmisten elämään.