Säännösten noudattaminen

Tehokas hallinnointi takaa säännösten noudattamisen kaikkialla yrityksessä

Celgene keskittyy kaikessa toiminnassaan täyttämään missionsa eli parantamaan potilaiden elämää ympäri maailman. Tämän lupauksen toteuttamiseksi sanojemme ja tekojemme täytyy synnyttää luottamusta kollegoissamme, potilaissa, kumppaneissa ja suuressa yleisössä.

Siksi suhtaudumme vastuullisesti säännösten noudattamiseen ja hallinnointikäytäntöihimme. Säännösten noudattaminen perustuu Celgenellä integriteettiin, eettisyyteen, terveeseen päätöksentekoon ja käytäntöihin, jotka ylläpitävät arvojamme ja sitoutuneisuutemme potilaita kohtaan.

Eettisyys ja läpinäkyvyys

Celgene varmistaa proaktiivisesti, että sen käytännöt ja toimintatavat tukevat yrityksen tehokasta hallinnointia, läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Tutkimme ja parannamme jatkuvasti näitä käytäntöjä noudattaaksemme kaikkia voimassa olevia lakeja ja asetuksia ympäri maailman.

Uskomme läpinäkyvään ja avoimeen toimintatapaan, olipa kyse potilasorganisaatioista, terveydenhuollon ammattilaisista, päättäjistä tai omasta henkilöstöstämme.

Eettiset toimintaohjeet

Celgenen toiminta pohjautuu rehellisyyteen, integriteettiin ja vastuullisuuteen. Nämä tärkeät käsitteet muodostavat raamit yrityksemme arvoille ja pohjan liiketoimintamme eettisille periaatteille. Kaikki Celgenen työntekijät perehdytetään yrityksen eettisiin toimintaohjeisiin. Edellytämme, että työntekijämme lukevat ja ymmärtävät eettisissä toimintaohjeissa esitetyt vaatimukset ja noudattavat niitä. Näin varmistamme liiketoiminnan eettisyyden ja säännösten noudattamisen kaikkialla organisaatiossa.

Toimialakohtaiset säännökset

Säännösten noudattamista koskevien sisäisten periaatteiden lisäksi noudatamme toimialan valvontaelinten antamia toimintaohjeistuksia.