Tarinamme

Intohimo, innovointi, rohkeus

tiedemies suunnattu kynä tietokoneen näytöllä

Olemme sitoutuneet parantamaan ihmisten terveyttä innovatiivisella työllä, elämänlaatua parantavilla hoidoilla ja asettamalla potilaat aina keskiöön.

Celgenen yrittäjähenkisyys, tiimityöskentelyä painottava kulttuuri ja harvinaisten sairauksien parissa tehtävä työ luovat ainutlaatuisen alustan hoitotulosten parantamiselle. Celgene esimerkiksi auttaa ihmisiä saamaan lääkkeet käyttöönsä ja hyödyntää uusinta tieteellistä tekniikkaa uusien hoitojen löytämiseksi. Yritys kasvaa ja kehittyy joka tasolla.

Intohimo, innovointi ja rohkeus ovat olleet yrityksen geeneissä jo sen perustamisesta lähtien. ”Matkallamme menestyksekkääksi yritykseksi kohtasimme odottamattomia esteitä, mutta henkilöstöllämme oli rohkeus muuttaa esteet mahdollisuuksiksi ja hyödyntää niitä. Visiona ei ole vain ylittää esteitä vaan myös muuttaa ne uusiksi lähestymistavoiksi ja edistysaskeliksi”, sanoo edellinen puheenjohtaja ja konsernijohtaja (PhD) Sol J. Barer. Näiden periaatteiden ansiosta Celgene on ottanut johtoaseman, kun kyse on lääkkeiden toimittamisesta potilaille, joilla on täyttämättömiä hoitotarpeita, tieteellisten haasteiden ratkaisemisesta ja maailmanlaajuisesta työstä potilaiden elämän parantamiseksi.

Uskaltamalla tarttua rohkeasti mahdollisuuksiin, panostamalla voimakkaasti tutkimukseen ja kehitykseen sekä tarkastelemalla asioita ainutlaatuisesta näkökulmasta Celgene on voinut tarjota potilaille vaihtoehtoja, jotka voivat parantaa heidän elämänlaatuaan. Yksi esimerkki tästä rohkeudesta on tarjota talidomidia potilaille, joiden sairastamaan vakavaan, harvinaiseen sairauteen on saatavana vain vähän hoitovaihtoehtoja. Sitkeydellä ja luovuudella Celgenen onnistui muuntaa tämä aiemmin kammoksuttu lääke tehokkaaksi syöpähoidoksi.

Celgenen henkilöstö asettaa potilaat aina keskiöön, olipa kyse innovatiivisten hoitojen toimittamisesta kehittyville markkinoille, joilta puuttuu sopiva infrastruktuuri, tai viranomaishyväksyntöjen hankkimisesta uusille, harvinaisten sairauksien hoitoon tarkoitetuille valmisteille. Esteiden ilmetessä kollegat tekevät yhteistyötä ongelman ratkaisemiseksi. He myös juhlivat onnistumisiaan.

Celgene pyrkii harjoittamaan toimintaa, jolle on ominaista integriteetti, eettisyys, terve päätöksenteko, ympäristötietoisuus ja sen yrityskulttuuria heijastavat käytännöt. Se panostaa yhä voimakkaammin parantaakseen toimintansa ympäristöllisiä, sosiaalisia ja taloudellisia vaikutuksia ja tuloksia. Näihin panostuksiin kuuluvat uudet menetelmät potilaiden tukemiseksi ja auttamiseksi, henkilöstön ja konsernijohdon välinen vuorovaikutus sekä uusien paikallisyhteisöohjelmien tukeminen.

Axelle Beauchamp, Sveitsin Boudryssä työskentelevä HR-päällikkö, katsoo, että luovat työntekijät, jotka työskentelevät yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi, ovat Celgenen tärkein voimavara – geenit, jotka ovat yrityksen pohjana. ”Kaikki ovat erittäin lahjakkaita, motivoituneita ja tarmokkaita sekä innokkaita ajattelemaan ennakkoluulottomasti ja tekemään työtä, jolla on merkitystä”, hän sanoo. ”Kaikki ovat sitoutuneita työhönsä, sillä he uskovat siihen. Ja koska he jakavat samat arvot, tulokset ovat loistavia.”

Celgenen tarinassa keskeisessä roolissa ovat odottamattomat mahdollisuudet, rohkeus hyödyntää niitä ja visio muuttaa ne edistysaskeliksi. Celgene toivoo voivansa muuttaa jotkin 2000-luvun vaikeimmat sairaushaasteet hallittavaan muotoon.