Tietosuoja Ota Yhteyttä

  • Henkilötiedot

  • Huom.: Älä sisällytä tähän lomakkeeseenlääketieteellisiä, taloudellisia tai muita arkaluontoisia tietojasi. Jos tarvitsemme lisätietoja , otamme sinuun yhteyttä.
Celgene käyttää tässä lomakkeessa annettuja tietoja vain siltä osin, kuin se on tarpeellista vastatakseen esitettyyn pyyntöö/kysymykseen.

Lisätietojasiitä, miten Celgene käsittelee henkilötietoja, löytyy Celgenen tietosuojakäytännöstä.