Celgene Medical Affairs

Celgene Medical Affairs huolehtii tieteellisten tietojen tuottamisesta ja levittämisestä niin, että Celgenen lääkkeitä voidaan käyttää turvallisesti ja asianmukaisesti. Tutkimuksemme ja kliininen työmme keskittyy syöpäsairauksien ja tulehduksellisten sairauksien lääketieteellisen hoidon täyttämättömiin tarpeisiin. Tarkoituksenamme on kuroa umpeen tutkimuksen ja käytännön välistä kuilua sekä optimoida potilaiden terveys tekemällä yhteistyötä potilasyhdistysten ja lääketieteellisten yhdistysten kanssa. Celgene Medical Affairs pyrkii parantamaan potilaiden elämää lääketiedettä edistämällä. Tämä sivusto on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille, jotka haluavat lääketieteellistä tietoa.

Voit ottaa yhteyttä Celgenen lääketieteelliseen tiedotusosastoon seuraavasti:

Puhelin: +358 9 2512 1244
Sähköposti: medinfo.finland@bms.com