Kliinisistä tutkimuksista saatujen tietojen jakaminen

Celgene pyrkii tietoja jakaessaan huomioimaan kaikkien osapuolten intressit, mukaan lukien potilaiden yksityisyydensuojan, innovaatioiden kehittäjien immateriaalioikeudet ja muut innovoinnin kannustimet. Lisäksi Celgene tukee ja noudattaa EFPIA:n ja PhRMA:n määrittämiä periaatteita, jotka koskevat kliinisistä tutkimuksista saatavien tietojen vastuullista jakamista. Ne ovat luettavissa seuraavan linkin kautta.

Tietojen ja asiakirjojen pyytäminen

Kliinisistä tutkimuksista saaduista dokumenteista ja/tai tiedoista kiinnostuneet tutkijat voivat pyytää niitä Celgenen kliinisten tutkimusten tietojen jakoportaalissa, joka on osoitteessa: www.CelgeneClinicalDataSharing.com. Sivustolla annetaan ohjeet siitä, kuinka tutkijat voivat rekisteröityä ja lähettää tutkimusehdotuksen. Celgene hyväksyy pätevien tutkijoiden lähettämät pyynnöt saada tietoa Celgenen kliinisistä tutkimuksista, jotka koskevat Yhdysvalloissa ja Euroopan unionissa 1. tammikuuta 2014 jälkeen hyväksyttyjä kemiallisia valmisteita ja indikaatioita. Tämän käytännön ulkopuolelle jäävät tiedustelut huomioidaan myös tietojen saatavuuden ja tiedustelun tieteellisen pätevyyden arvioinnin mukaan.

Osana vastuullista tietojen jakamiskäytäntöään Celgene tarjoaa myös maallikoille suunnattuja tiivistelmiä kaikkien Celgenen sponsoroimien tutkimusten tuloksista. Nämä tiivistelmät on tarkoitettu potilaille, jotka osallistuivat tutkimukseen lääkärinsä kautta. Näin potilaat voivat saada lisätietoa kliiniseen tutkimukseen osallistumisestaan. Yritys rekisteröi myös jatkossa kaikki Celgenen sponsoroimat kliiniset potilastutkimukset julkiseen ClinicalTrials.gov-tutkimusrekisteriin. Kaikki EU:ssa toteutettavat tutkimukset rekisteröidään EU:n kliinisten tutkimusten tietokantaan (EudraCT)  https://eudract.ema.europa.eu/ sekä kansallisiin rekistereihin, mikäli kansallisella tasolla niin vaaditaan. Celgene varmistaa myös jatkossa, että kaikkien vaiheen III tutkimusten tuloksista ja merkittävistä tuloksista lähetetään abstrakti kongresseihin ja julkaistavaksi vertaisarvioiduissa aikakauslehdissä, tutkimusten tuloksista ja niiden mahdollisesta keskeyttämisestä riippumatta.