CITRE

Innovaatioita ja yhteistyötä 2000-luvun lääketieteellisten haasteiden selvittämiseksi

Celgene, kansainvälinen biofarmasia-alan yritys ja maailman johtava uusien syöpään ja tulehduksellisiin sairauksiin tarkoitettujen hoitojen kehittäjä, on perustanut Celgene Institute for Translational Research Europe (CITRE) -keskuksen Espanjan Sevillaan. CITRE on yrityksen suurin, Yhdysvaltain ulkopuolella sijaitseva T&K-laitos, ja se toimii siltana Celgenen T&K-toiminnan ja eurooppalaisen tutkimuksen välillä.

CITRE perustettiin vuonna 2010, ja sen laboratoriotoiminta käynnistyi vuoden 2011 kesäkuussa. Ensimmäisten kahden vuoden aikana välineistöön ja lääketieteelliseen kehitykseen investoitiin noin viisi miljoonaa dollaria (pois lukien perustuskulut). Laitoksessa työskentelee 25 erittäin asiantuntevaa tutkimus- ja hallintotyöntekijää, jotka ovat kotoisin Espanjasta ja muualta Euroopasta.

Laitos sijaitsee Cartuja ‘93 Science and Technology Park -tiedepuistossa, ja se keskittyy translaatiotutkimukseen, jossa etsitään uusia hoitoja syöpään ja muihin harvinaisiin ja monimutkaisiin sairauksiin. Tavoitteena on varmistaa, että yksilöllisesti sovitettavia lääkkeitä koskevat edistysaskeleet saadaan mahdollisimman pian ulos laboratorioista niitä tarvitsevien potilaiden ulottuville.

Tieteellistä työtä tehdään CITREssä pääasiassa kolmella eri osastolla: Human Diseased Tissue Laboratory (HDTL), laskennallisen biologian tutkimusryhmä ja kliinisten tutkimusten yksikkö. Laitoksessa on laaja välineistö soluviljelmiä, virtaussytometriaa, mikroskopiaa, genomiikkaa ja immunohistokemiaa varten sekä huippumoderni infrastruktuuri biomarkkerien tietokoneavusteiseen analysointiin ja potilasosituksiin.

Nämä kolme ryhmää kytkeytyvät toisiinsa CITREn kudospankin välityksellä. Se akkreditoitiin äskettäin virallisesti osaksi Espanjan kansallista biopankkiverkostoa (Espanjassa 3. heinäkuuta 2012 annettu laki biolääketieteellisestä tutkimuksesta 14/2007 ja RD 1716/2011).

Biopankissa olevat potilaiden kudosnäytteet ovat peräisin Celgenen tutkimuksista, joita CITREn kliinisten tutkimusten yksikkö on toteuttanut Espanjassa ja muualla Euroopassa. Nämä näytteet muodostavat pohjan poikkitieteelliselle tutkimukselle, joka koskee biomarkkerien tunnistamista, potilaiden valintakriteereitä ja valmisteiden toimintamekanismeja.

Yhdessä nämä komponentit muodostavat translaatiotutkimuksen keskuksen, joka koordinoi Celgenen lääketieteellistä tutkimusta Eurooppa ja mahdollistaa sen, että Celgenen tutkimustulokset siirtyvät nopeasti potilaiden käyttöön EU:ssa. CITRE on myös eurooppalainen syövän ja tulehduksellisten sairauksien translaatiotutkimuksen yhteistyökeskus, jonka tehtävänä on toimittaa Celgenen uudet valmisteet nopeasti klinikoille.

CITREn toiminnasta vastaa espanjalainen Celgene Research SLU -yritys, jota rahoitetaan yksityisellä, yhdysvaltalaisella pääomalla. Monia nykyisiä hankkeita rahoitetaan yhdessä Espanjan talous- ja kilpailuministeriön ja Andalusian alueellisen talousministeriön kanssa. Innovaatio- ja tiedetoiminta saa tukea Andalusian kehitys- ja innovaatiokeskukselta. Rahoitusta antavat myös Espanjan valtion ulkomaisten investointien edistämisyhtiö (INVEST IN SAPIN) ja Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR). CITRE on myös toimialakumppani EU:n proteomiikkakonsortiossa Prime-XS:ssä ja tarjoaa koulutusympäristön tulevaa Marie Curie Initial Training Networkin EpiHealthNet-projektia varten.