Potilasturvallisuus

Oikeat tuotemerkintä-, markkinointi- ja tiedotustavat

Celgene käyttää alansa johtavia, tehokkaita turvallisuusvalvontajärjestelmiä, jotka ovat osa yrityksen laajempaa riskienhallintaohjelmaa. Palvelemiemme potilaiden turvallisuus on meille ensisijaisen tärkeää. Markkinoimamme ja jakelemamme tuotteet on varustettu täsmällisillä merkinnöillä ja tuotetiedoilla. Celgene laatii merkinnät ja tiedotusmateriaalit eri valvontaelinten, kuten FDA:n (US Food and Drug Administration) ja Euroopan lääkeviraston (EMA), vaatimusten mukaisesti.

Kaikkien Celgenen tällä hetkellä markkinoimien hoitojen tulee olla varustettu merkinnällä, jonka asianomaiset valvontaelimet ovat hyväksyneet. Celgenen rekisteröinti- ja sääntelyosasto vastaa markkinoitujen tuotteiden merkintämääräysten täytäntöönpanosta. Celgenellä on sisäinen tuotemerkintäportaali, joka antaa pääsyn ajantasaisiin merkintöihin ympäri maailman sekä ulkoisella sivustollamme olevien tuotteiden merkintöihin.

Merkintöihin liittyvän työn tärkein osa on ilmaista se, kuinka tärkeää on käyttää lääkkeitämme turvallisella tavalla. Tämä käsittää seuraavat:

 • Lääkkeen hyväksytty käyttöaihe
 • Lääkkeen kuvaus ja sitä koskevat tiedot
 • Lääkkeen kliininen farmakologia
 • Toimintatavat ja mekanismit
 • Annostusmäärä
 • Oikea lääkkeenanto
 • Varoitukset ja varotoimet
 • Haittavaikutuksia koskevat tiedot
 • Lääkkeen yhteisvaikutukset
 • Käyttö erityisissä potilaspopulaatioissa
 • Lääkkeen saatavuus ja oikea säilytys

 

Lääketurvallisuuden valvonta

Lääketurvallisuuden valvonta

Lääkkeen väärentäminen on aina vakava rikos ja kasvava uhka kansanterveydelle. Väärennetyt lääkkeet voivat olla liian vahvoja tai mietoja, niistä voi puuttua tärkeitä aineita tai ne voivat sisältää vaarallisia epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia. Kun potilaat käyttävät lääkkeitä, jotka ovat vääriä tai väärennettyjä, luottamus lääkkeen laatuun häviää ja toivo sairauden hoidon onnistumisesta horjuu. Celgene katsoo, että aitojen, turvallisten ja tehokkaiden lääkkeiden tarjoaminen potilaille on kaikkein tärkein prioriteetti. Celgene on sitoutunut vahvasti potilasturvalllisuuden takaamiseen, ja se toteuttaa harkittuja, jatkuvia ja proaktiivisia toimia hoidon laadun ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Asiantuntijamme toteuttavat jatkuvasti erilaisia strategioita ja tutkivat uutta tekniikkaa tavaramerkkiväärennösten estämiseksi. Tuotteen eheyteen ja luotettavuuteen liittyvien ongelmien ehkäisemiseksi käytämme liiketoimintatapoja, joilla varmistetaan Celgenen lääkevalmisteiden turvallinen jakelu valtuutetuille markkinoille.

Celgene tekee läheistä yhteistyötä valvontaelinten, lainvalvontaviranomaisten, toimialan muiden toimijoiden ja kuluttajansuoraviranomaisten kanssa ympäri maailman vahvistaakseen, hyväksyäkseen ja toimeenpannakseen väärentämisiä torjuvia lakeja ja lisätäkseen tietoisuutta tavaramerkkiväärennöksistä. Celgene tukee myös oikeudellisia ja toimialalla käynnissä olevia aloitteita tavaramerkkiväärennösten estämiseksi. Vuonna 2013 Celgene ja 28 maailman suurinta lääkealan ja biofarmasia-alan yritystä aloittivat yhteistyön Interpolin kanssa ryhtyäkseen toimiin väärennettyjen lääkkeiden valmistajia ja jakelijoita vastaan. Celgene torjuu myös Pharmaceutical Security Instituten ja muiden vastaavien organisaatioiden kautta kaikentyyppisiä lääkerikoksia, kuten tavaramerkkiväärennöksiä ja varkauksia.