Ympäristö ja Kestävä Kehitys

Ympäristön ja kestävän kehityksen kannalta vastuullinen liiketoiminta
Celgene Corporation pyrkii harjoittamaan toimintaansa turvallisessa, terveellisessä ja kestävän kehityksen periaatteita noudattavassa ympäristössä. Minimoimme liiketoimintamme ympäristövaikutukset ja edistämme ympäristön kannalta vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia liiketoimintatapoja soveltamalla päivittäisessä toiminnassamme kestävän kehityksen hankkeita. Celgene pyrkii myös saavuttamaan johtavan aseman maailmanlaajuisessa toiminnassaan, paikallisyhteisöissään ja kestävän tulevaisuuden edistäjänä. Tämä tarkoittaa, että se haluaa olla johtava ympäristötietoisuuden ja rakennetun ympäristön – rakennusten, tuotantolaitosten ja laboratorioiden – hallitsija paikallisissa toimintaympäristöissään. Celgene pyrkii ekologiseen kestävyyteen hyödyntämällä parhaita toimintatapoja sekä erilaisia energia-, vesi-, jäte-, kuljetus- ja toimitusketjuohjelmia. Keskitymme jatkuvasti energiankulutuksen vähentämiseen, puhtaisiin ja uusiutuviin teknologoihin investoimiseen, vedenkäsittelyn parantamiseen sekä veden kierrätys- ja uudelleenkäyttöohjelmien toteuttamiseen.

Kestävyys- ja ympäristöraportit
Celgene raportoi kasvihuonekaasupäästöistä sekä vesienhoito- ja ilmastonmuutosstrategioista monien eri julkaisujen kautta. Näihin lukeutuvat vuosittainen kestävän kehityksen raportti, joka koskee päästöjä, energiaa ja vedenkäyttöä. Raportti laaditaan Global Reporting Initiativen (GRI) ja Carbon Disclosure Projectin (CDP) ohjeiston mukaisesti.

Kestävän kehityksen mukaiset laitokset
Celgene noudattaa maailmanlaajuisesti ympäristöllisen kestävyyden kriteereitä laitosten suunnittelussa ja käytössä parantaakseen energiatehokkuutta, hallitakseen vedenkulutusta asianmukaisesti ja vähentääkseen kasvihuonekaasupäästöjä.