WHO tunnustaa psoriasiksen maailmanlaajuisen vakavuuden

Päättäjien tulee parantaa psoriasikseen ja siihen liittyviin liitännäissairauksiin liittyvää koulutusta ja hoidon saatavuutta.

15.12.2016   |   08:00 GMT+0100

WHO (World Health Organization) tunnusti viime vuonna, että psoriasis on vakava, ei-tarttuva sairaus, jota koskevaa liittyvää tietoisuutta ja hoitoa on parannettava maailmanlaajuisesti. Psoriasista sairastaville 125 miljoonalle ihmiselle tunnustus antaa toivoa siitä, että maiden hallitukset parantavat sairauteen liittyvää koulutusta ja pääsyä  tehokkaisiin hoitoihin.

”Tunnustetuksi tuleminen on äärimmäisen tärkeä askel”, sanoo Mahira El Sayed, Kairossa sijaitsevan Ainshams-yliopiston dermatologian, venerologian ja andrologian professori. ”Eri maiden hallitusten tulee tunnustaa psoriasiksen vakavuus ja siihen liittyvät liitännäissairaudet.”

Jotkut näkevät psoriasiksen pelkkänä kosmeettisena haittana, mutta vakava psoriasis voi lyhentää elinikää miehillä keskimäärin 3,5 vuotta ja naisilla 4,4 vuotta1.

”Psoriasis on tulehduksellinen sairaus, joka vaikuttaa paljon muuhunkin kuin ihoon”, El Sayed sanoo. ”Se vaikuttaa esimerkiksi verisuoniin, ja sen on osoitettu liittyvän läheisesti diabetekseen.”

Psoriasiksen muita liitännäissairauksia ovat esimerkiksi sydäninfarktit, vatsahaava ja lievä maksasairaus2. Lisäksi National Psoriasis Foundationin mukaan jopa 30 prosentilla psoriasispotilaista diagnosoidaan myös psoriasisartriitti.

Uusissa tutkimuksissa3 todetaan, että liitännäissairauksien riski kasvaa potilaan iän ja sairauden vaikeusasteen noustessa. Lähes puolella yli 65-vuotiaista potilaista on vähintään kolme liitännäissairautta.

 

Vakavaan psoriasikseen liittyvien liitännäissairauksien lisääntynyt riski

Liitännäissairaus Lisääntynyt riski
Krooninen keuhkosairaus 8 prosenttia
Diabetets 22 prosenttia
Diabetes, jonka lisäksi systeemisiä komplikaatioita 34 prosenttia
Lievä maksasairaus 41 prosenttia
Sydäninfarkti 34 prosenttia
Vatsahaava 27 prosenttia
Ääreisvaltimosairaus 38 prosenttia
Munuaissairaus 28 prosenttia
Reumasairaus 104 prosenttia

 

Sairauden uusien ja tehokkaiden hoitojen kehityksen myötä tutkijat tutkivat nyt, voiko varhainen hoito  vähentää liitännäissairauksien vaikutuksia potilaisiin ja sairaanhoitojärjestelmään.

Liitännäissairaudet kasvattavat terveydenhuollon kokonaismenoja. Useita kroonisia sairauksia sairastavien potilaiden hoito maksaa jopa seitsemän kertaa enemmän kuin vain yhtä kroonista sairautta sairastavien henkilöiden hoito. Tämä ilmenee tutkimuksesta, jonka toteuttajana oli Agency for Healthcare Research and Quality. Psoriasista sairastavilla on lähes kaksi kertaa suurempi riski joutua sairaalahoitoon infektiotautien vuoksi kuin väestöllä keskimäärin4.

”Psoriasiksella on suora yhteys terveydenhuollon menojen lisääntymiseen ja sillä on suora vaikutus tuottavuuteen, koska se rajoittaa ihmisten työkykyä”, sanoo Mario Ottiglio, International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associationsin yhteiskuntasuhteista vastaava ja globaalia terveyttä koskevien toimien johtaja. ”Siksi sen taloudellinen vaikutus on tärkeä.”

WHO-julkilausumassa tunnustetaan psoriasispotilaita vaivaavat liitännäissairaudet ja kehotetaan eri maiden hallituksia vähentämään sairauden aiheuttamaa sosiaalista leimautumista ja syrjintää5. Hallituksille on nyt annettu suunta – nyt on aika toimia ja vähentää potilaiden taakkaa.

 

  1. Arch Dermatol. 2007;143(12):1493-1499. doi:10.1001/archderm.143.12.1493.  Available at http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=654504
  2. JAMA Dermatol. 2013;149(10):1173-1179. doi:10.1001/jamadermatol.2013.5015. Available at http://archderm.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=1724035
  3.  Aurangabadkar SJ. Comorbidities in psoriasis. Indian J Dermatol Venereol Leprol [serial online] 2013 [cited 2015 Dec 28];79, Suppl S1:10-7. Available from: http://www.ijdvl.com/text.asp?2013/79/7/10/115506
  4. Increased risk of infectious disease requiring hospitalization among patients with psoriasis: A population-based cohort. JAAD 2011 December;Volume 65, Issue 6: Pages 1135–1144
  5. http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA67/A67_R9-en.pdf